En klagade över att en text på UMS skolgård – en FB-grupp- inte gick att dela så jag gjorde en artikel av den, och den avbildade medlemmen har sagt okej till att den sprids, så sprid, fler behöver förstå att det...