Läkartidningen är vakna

Utmattning, utmattad, trötthet
Spread the love

Men det är Socialstyrelsen som bestämmer.

Tungmetaller förtjänar fortsatt vaksamhet
Kosten är den huvudsakliga källan till exponering för tungmetaller. Sänkt IQ av bly har konstaterats liksom risk för njur-, skelett- och tumörsjukdomar av kadmium.

Den mest studerade toxiska metallen är bly – blyförgiftning är känd sedan antiken och kan ge centrala och perifera nervskador, anemi och njurskador [1, 2]. Inom arbetsmedicinen är detta välkänt, t ex vid bearbetning av metall målad med blyhaltiga färger eller tillverkning av blybatterier. Men viktigare är att vi alla exponeras för bly, framför allt via kosten och ibland genom dricksvatten. Läs mer ur Läkartidningen.

Heavy Metals & Fatigue: A Fatigue Specialist Explains – mindbodygreen

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*