Parasiter and Don’t Realize It… I USA har det varit så länge att parasiter “finns inte” och numera är det larm, och hos oss finns de verkligen inte. En “utmattad” får räkna med att bli betraktad mer eller mindre som ett...